شرکت پیشرو دیتا بمنظور تسهیل خرید دستگاه های ردیاب (دزدگیرهای ماهواره ای) به کارمندان با چک کارمندی به مدت یک ماه اقدام به فروش مینماید. 
جهت دریافت اطلاعات بیشتر  با  شماره مستقیم زیر تماس بگیرید.
۸۸۸۴۲۹۱۲ ۰۲۱