دوربین های سیم کارت دار

 

آیا میدانید:

پیشرفته ترین دوربین های مداربسته به شما هشداری در زمان یک وقوع  یک اتفاق نمی دهند و هنگام قطع برق عملکرد آن متوقف میشود

اما این دوربین های سیم کارتی این شکل را برطرف کرده و در صورت قطع برق عملکرد عادی داشته و  بتواند نامحسوس در هر جایی قرار بگیرد.

 

پیشرو دیتا

برای اولین بار این دوربین های سیم کارت دار را وارد کرده و با قیمتی مناسب در اختیار شما قرار میدهد.