ردیاب خودرو مدل FM4

آخرین دستاورد تکنولوژی اروپا در سیستم های کنترل ناوگان و ردیابی خودرو – ضد آب و غبار