ویژگی های منحصر بفردFJ303FJ200MVT800MVT600
ردیابی انلاین و افلاین بر روی پنل و موبایلدارددارددارددارد
قابلیت نصب میکروفن برای شنودداردندارددارددارد
قابلیت نصب دوربیننداردنداردندارددارد
قابلیت نصب سنسور سوخت و دماداردنداردندارددارد
قابلیت نصب گوشی تلفننداردنداردندارددارد
ضد آب (گواهی IP67)داردداردداردندارد
دارای خروجیRs232نداردنداردندارددارد